Trykk-klar fil

Hvordan få best mulig resultat

For at jobbene skal gå enklest mulig gjennom systemet, må visse kriterier oppfylles:

Filformat og oppløsning

Bildefiler må ha god nok oppløsning. Dette er kundens ansvar. Oppløsning på bildefiler bør være 150 piksler pr. cm eller 300 piksler pr. tomme/inch. Dette er for å unngå synlige piksler og tåkete bilder.

Form og farge

Husk å lage fargen/trykket på etiketten din litt utover kanten hvor etiketten skal skjæres. Dersom trykket skal gå helt ut i kanten(e) på etiketten må vi nemlig ha litt å ”gå på” under selve trykkingen. Se eksempel nedenfor, hvor den tynne rosa streken viser etikettens endelige fasong.